Tag: трети начин на корекция

Бърза помощ

  Третата корекция е чудесен начин на хармонизация в случаи на спешна нужда, когато не знаем какво друго да направим.

Read More »