Очи: Уморени очи

  • Д на Л21 и Л на вПК 4.  [SH2, p. 19]  Ръката върху ПК 21 определя коя страна се помага. вПК 4 се намира в длъбнатината малко по-нагоре от ПК 4.
  • Закрийте очите с дланите:  палци върху ПК 21 и пръстите на ръката върху ПК 20.
  • Вторият пръст на крака [вж ПК 10 Потока на Очите, T1, p. 24].