Сърцебиене

Поставете палеца върху кутрето и безименния пръст на ръката. Това е бърз начин да се хармонизира ПК 26.