Предна и Задна Вертикална Хармонизираща Енергия

Единственият поток с връзка към 7-мото Ниво на Светлината,  Предната и Задна Вертикална Хармонизираща Енергия е дадена на стр. 41 във втория учебник Т2. Поредицата за самопомощ съдържа само две стъпки

Поставете

  1. Дясната ръка от горе на главата  и Лявата ръка между очите (ПК 20)
  2. Преместете Лявата ръка между носа и горната устна.

Тъй като първата позиция на горната поредица е идентична с тази за самопомощ на Основната Централна Енергия, тя може да се добави към поредицата за Основната Централна Енергия. Добавянето на втората стъпка към 6-те стъпки на Основната Централна Енергия я превръща в 7-стъпкова поредица съдържаща хармонизация на 7-мото Ниво.

Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.