ПЪРВО НИВО НА МАНИФЕСТАЦИЯ

Основно Намерение: “Да се манифестира”

Основното намерение на 1-во Ниво е “да се манифестира”. 1-во ниво определя разумни и здравословни граници, в които да се прояви манифестацията. От 12-кратната Телесна Енергия, Функциите на Стомаха и Далака се намират в 1-во Ниво. Негативното отношение свързано с 1-во Ниво е тревога. Когато се тревожим и притеснявяме постоянно, Диагоналната Хармонизираща Енергия (Посредника) не може да хармонизира 1-во Ниво и ефектът от нарушения баланс се проявява по повърхността на кожата.

Отношението на тревога и притеснения  е когато постоянно се тревожим за най-различни неща независимо дали можем да направим нещо по въпроса или не.  Едно след друго намираме постоянно нещо, за което да мислим и което да ни занимава умствено. Съзнанието ни е постоянно заето с мисли за това какво може да се случи в този или онзи момент на този или онзи човек.  “Притесненията ни придават важност” казва Мери Бурмайстер [WMS], докато всъщност притесненията и тревогите са просто признак на страха ни да се умирим и замълчим. Едно постоянно извинение да избягваме тишината и Гласа, който вечно шепти сред мълчанието.

Астрологично Сатурн управлява 1-во Ниво поради афинитета на функциите им. И двете, Сатурн и 1-во Ниво, ограничават и се отнасят към най-ниското материално ниво на манифестация. Хармонично 1-ви Ниво ни дава граници и практичност: кога, какво и колко да правим, кога да приемем, кога да откажем и т.н.

Хармонизация

  • Дръжте палеца на ръката
  • Дръжте последователно палеца, средния пръст и кутрето [SH1, p. 22]
  • Обръщане и Увеличение на 1-во Ниво [T1, p. 62]
  • Кратка поредица: ПК *д6 и малкият пръст на крака. Това е вариация на хармонизиращата поредица за Движението на Дисхармония [T2, p. 49]. Може да се използва и за самопомощ или накратко за Обръщане и Увеличение на 1-во Ниво
  • Поставете дясната ръка (Д) върху Д ПК 2 и лявата ръка (Л) върху Д ПК1. Това помага на дясната страна. Лявата поредица е огледална на дясната.

*Забележка. ПК д6 се отнася до дълбок Предпазен Ключ 6, който се намира на нивото на ПК 6 но е по средата на стъпалото, а не от вътрешната страна.

Предпазен Ключ 1 Първоначалния Двигател

“Единство е Законът на Твореца” М. Бурмайстер

Предпазният Ключ 1 (ПК 1) се намира от вътрешната страна на коляното. Сътворен е като Първоначалния Двигател, да задава първичното движение.

Предпазен Ключ 2

Предпазен Ключ 3

Предпазен Ключ 4