Пет Нива на циркулация на Страничната Енергия и техните свойства

 Основно
Намерение
Негативно
Отношение
Функция
СтрахДарОрган
1МанифестацияТревога
Притеснения
Повърхността
на кожата
Здравословни
Граници
Стомах
2Хармония на Дух, ум и тялоТъга
Вина
Депресия
КожаЧе не мога да
съм щастлив
Здрав РазумКожа
3АктивностЯд
Раздразнение
Завист
КръвЧе ти не можеш
да ме направиш
щастлив
ПогледОчи
4Мост между материалното и енергийнотоСТРАХ
Несигурност
Плахост
МускулиЧе ще бъда
наказан за
греховете си
Уши
5Да се върна в духовното ми наследствоПрестараванеКостиЧе ще бъда съден
и осъден
РадостСърце