Предна и Задна Вертикална Хармонизираща Енергия

Единственият поток с връзка към 7-мото Ниво на Светлината,  Предната и Задна Вертикална Хармонизираща Енергия е дадена на стр. 41 във втория учебник Т2. Поредицата за самопомощ съдържа само две стъпки

Поставете

  1. Дясната ръка от горе на главата  и Лявата ръка между очите (ПК 20)
  2. Преместете Лявата ръка между носа и горната устна.

Тъй като първата позиция на горната поредица е идентична с тази за самопомощ на Основната Централна Енергия, тя може да се добави към поредицата за Основната Централна Енергия. Добавянето на втората стъпка към 6-те стъпки на Основната Централна Енергия я превръща в 7-стъпкова поредица съдържаща хармонизация на 7-мото Ниво.

Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина. 

close

Cycles

Subscribe to the Cycles Newsletter and follow the astrological cycles as they unfold. Tailor your JSJ self-help practice to the current astrological influences.

You will also receive my booklet The Cycles of Life where you will learn about the fundamental astrological cycles and how to tailor your self-help practice around them.

We don’t spam! Read our Privacy Policy for more info.

Did you know that you can get a consultation with me? Whether you wish to improve your self-help practice, tailor it to the current astrological events, or learn how astrology can help you understand yourself and make better decisions, I can help you. 

Cycles

Subscribe to the Cycles Newsletter and follow the astrological cycles as they unfold. Tailor your JSJ self-help practice to the current astrological influences.

You will also receive my booklet The Cycles of Life where you will learn about the fundamental astrological cycles and how to tailor your self-help practice around them.

We don’t spam! Read our Privacy Policy for more info.