Според Джиро Мурай, всяка една от корекциите по-долу може да промени напълно живота на човека, който я изпита.

Първи Метод Корекция

Хармонизиращата поредица на Първи Метод има шест стъпки. Тя разчиства енергийния застой по линията на гърдите и възстановява взаимоотношението на Посредника със себе си.

First Method

Фигурата в ляво илюстрира лявата хармонизираща поредица [T1, p. 55]. За да се следва препоръчаната енергийна посока на дланите, трябва да се седне от дясно на човека. Започва се с лявата ръка (Л) върху левия Предпазващ Ключ (ПК) 11 и дясната ръка (Д) на левия ПК 22. Ако се остави дясната ръка да падне естествено, тя се ориентира правилно по енергийната посока. Стрелките на фигурата указват най-ефективната енергийна посока на дланите на ръцете на човека, който прилага хармонизиращата поредица.  [T79, p. 33].

Внимание! Спазването на препоръчителната енергийна посока е ефективно само дотолкова доколкото тя не създава излишно напрежение в никого от участниците.

Лява Хармонизираща Поредица

 1. Л на Л 11 и Д на Л 22
 2. Д на средния, безименния пръст и кутрето (от външна страна)
 3. Д на показалеца и след това на палеца (от страната на дланта)
 4. Д на Д 2
 5. Д на Л 8
 6. Д на Д 10

Втори Метод Корекция

Втори Метод разчиства енергийния застой по линията на таза и възстановява взаимотношението между Посредника и Отговорника. Тя е изключително полезна в случаи на костни изкривявания и играе ролята на “кинезитерапевт” за тялото.

За ефективно прилагане според препоръчаните енергийни посоки, се седи от лявата страна.


Лява Хармонизираща Поредица

 1. Л на Л 15, Д на Л 2
 2. Д на Л 21, Л 22, по всяко едно ребро до Л 14
 3. Д на Л 1
 4. Д на Л 23
 5. Д на Л 10
 6. Д на Л 3
 7. Д на Л 4

Самопомощ (Лява)

 1. Л на Л 15 и Д на Л 2
 2. Д на Л 21, Л 22, по всяко едно ребро до Л 14
 3. Д на Л 1
 4. Д на Л 3
 5. Д на Л 4

Втори Метод коригира енергийния поток надолу по предната част на тялото и крака чак до големия пръст. От големия пръст пресича стъпалото отгоре, обикаля петата и се изкачва нагоре по крака [T1, p.56; T79, p. 34],

Трети Метод Корекция

Трети Метод възстановява връзката между Посредника и Основната Централна Вертикална Енергия. Той е изключително мощен и е полезен в екстремни положения, когато не знаем какво друго да правим. По тази причина някои го наричат Бърза помощ за рармонизация.

Хармонизираща Поредица (седи се отляво)

 1. Л върху средата на Стернума, Д върху Кръстцовата кост (Sacrum). Пръстите са разперени да обхващат  5 до 1 кръстцов прешлен
 2. Д на Поясни прешлени (Lumbar)от 5 до 1
 3. Д на Гръден Прешлен 12 (ГП 12)
 4. Д на Гръден Прешлен 7 (ГП 7)
 5. Д на Гръден Прешлен 3 (ГП 3)
 6. Д на върха на главата (по средата)
 7. Д на Основата на СтернумаL.H. on Base of sternum

Поредица за Самопомощ

Дясната ръка отгоре на главата, а Лявата на

 1. Л на Опашната кост
 2. Л между очите (ПК 20)
 3. Л на върха на носа
 4. Л на гръкляна
 5. Л в средата на Стернума (ПК 13)
 6. Л в основата на Стернума (ПК 14)
 7. Л на кръста (ПК 23)
 8. Л на врата от основата на черепа до раменете
 9. Л на пубисната кост

Забележка. Положението на ръцете при стандартната поредица (не тази за самопомощ) е естествено без да изисква усилие. Пръстите на лявата ръка сочат към главата когато са върху Стернума. Пръстите на дясната ръка сочат  естествено сочат към противоположната страна и изключение на положение 6, когато са меджу веждите и сочат към кракат. При самопомощ не се следват посоки  – прави се само това, което не изисква усилие.