При остри и критични случаи, винаги търсете спешна медицинска помощ!

Дадените ситуации тук отразяват това, което е изпитано от мене, мои близки или от учителите ми. Споделям ги с надеждата те да помогнат в критични ситуации и на други хора.

Във всички случаи обаче, трябва да се помни, че предложените поредици не бива да се разглеждат като алтернатива на медицинската помощ. По-скоро те могат да се прилагат в допълнение към нея или в случаите докато се чака бърза помощ. В екстремни случаи е също важно да се помни, че прилагането на дадените по-долу поредици не трябва в никакъв случай да предизвикват каквото и да е неудобство у получаващия или практикуващия човек.

Критични Ситуации

[ultimate-faqs include_category=’emergencies’]

 

Ситуациите дадени по-долу могат да бъдат породени от различни причини при различните хора. Поради това тяхната ефективност може значително да варира от човек на човек. В такива случаи човек може просто да експериментира върху себе си за да намери най-ефективния поток за всеки случай.

Всекидневни Ситуации

[ultimate-faqs include_category=’general_bg’]

 

Специални Ситуации

[ultimate-faqs include_category=’special’]