Пътят на Телесната Енергия на Сърцето

heart_pathways

В 12 ч. наобед в областта на сърцето функцията на Телесната Енергия се обръща от Далак на Сърце. Като Сърце в следващите два часа, Телесната Енергия се разделя на пет ръкава и минава през множество органи. Един ръкав от енергийния поток на Сърцето минава през 3-тия гръден прешлен към външността на гръдния кош (Т2, стр. 18, “А”).  Втори ръкав се изкачва към мишницата, където минава заобикаля отзад и слиза към противоположния бъбрек (“B”). Третият ръкав слиза надолу към малкото черво (“C”), докато четвъртият ръкав се изкачва към главата (“D”), а петият (“E”)  илиза на повърхността в областта на мишницата и се изкачва по ръката до кутрето. Там в 2 часа следобед функцията се сменя в тази на Малкото Черво.По цялото си течение, Телесната Енергия на Сърцето също минава през диафрагмата, трахеята, гърлото, окото на съответната страна, по повърхността на ръката и китката до вътрешната част на нокътя на кутрето.

Потокът на Сърцето се движи почти изцяло на дълбоко с изключение на последния ръкав (“E”), който излиза на повърхността под мишницата и тече по повърхността на ръката през лакътя и външната страна на китката докато стигне ди кутрето. Поради това Сърцето се смята за част от Дълбоката енергия (Т2, стр. 4).

Взаимовръзки

Сърцето и числото 5

Съществува дъбока връзка между вибрациите на Сърцето и числото 5. Числото 5 е символ на манифестираният човек, върха на четиристенната пирамида с основа в материялния свят. Функцията на Сърцето, от своя страна, е 5-тата поред в 12-кратното разделение и отговаря на астрологичния Лъв. Сърцето заедно с Фукнцията на Малкото Черво образувата 5-тото ниво на манифестация. Физическият орган на сърцето се свързва с 5-тия Гръбначен Прешлен (ГП 5). Хармонизиращата поредица на Функцията на Сърцето съдържа ПК 5 в последователността си [TII-19].

ПК 12 Да бъде Твоята Воля

The heart is the residence of the personal consciousness, the spiritual essence that intermingles with the physical. When our Heart Function Energy is in harmony, we move in life with grace. We know when, what, and how to say and do in the most appropriate manner without hurting anyone. We act with love, magnanimity, compassion, and devotion to higher principles. Yet, our heart, the ruler of all on the manifested level, must in its turn be aligned with the direction of the Universal Mind. To that end, we must ensure that SEL 12 “Thy Will Be Done” remains open. It is SEL 12 that helps us “to keep from TRY-ing to DO and allows us to effortless BE” [SH2-34].

While the heart is usually associated with kindness, benevolence and care, it is also the organ of devotion. SEL 12, “Thy Will Be Done”, guides that devotion in the only direction where we can find happiness. Good deeds without devotion to a higher principle leave us in a “stubborn dictatorial state of mind” (MB) and inevitably lead to heart disharmonies. Alignment with the Higher Spirit, on the other hand, reconnects us with our Source and reveals to us our true purpose in life. Now, we can put our hearts to work in that direction.

Числото 12 резонира с Предпазните Ключове на 5-тото ниво. Сумата на ПК 24, 25 и 26 се равнява на 75, число което се свежда номерологично до 12: 7 (числото на 5-тото ниво) + 5 (самото ниво). На физическото ниво ПК 12 е в областта на 4-тия шиен прешлен (ШП 4), който отговаря на Слънцето/Сърцето според Мери Бурмайстър [NKM].

Функцията на Диафрагмата (Перикардиум)

Сърцето е единственият орган, за който е назначен друг орган да го пази. То е заобиколено и пазено от перикардиума, органът на манифестация на Функцията на Диафрагмата. Функцията на Сърцето се обръща на Малко Черво в кутрето, докато тази на Диафрагмата се обръща на Пъпната Връв при безименния пръст. Като се държат последователно кутрето и безименния пръст се разчиства негативното отношение на 5-тото ниво, престараване, според М. Бурмайстър [SHII, p. 36].

Хармонизация на Телесната Енергия на Сърцето

Кутре само или в комбинация с ГП 5

Функцията на Сърцето се хармонизира директно като се държи кутрето на ръката, където Функцията на Сърцето се обръща на тази на Малкото Черво. Като алтернатива, може да се държат заедно кутрето и безименния пръст на ръката. Последното е особено ефективна за разчистване на престараване – негативното отношение на 5-тото ниво [SH2, p36].

В случаи на друг човек, може да се държи кутрето в комбинация с 5-тия гръбначен прешлен (ГП 5). За тази цел, се сяда отляво, хваща се лявото кутре с лявата ръка, дясната ръка се поставя на гръбнака върху ГП 5 между ПК 10.

ПК 15 Умий сърцата ни с веселие

SEL 15 brings the joy back into our lives and directly harmonizes the Heart Function Energy. The Deep Body Function Energy, the 4th and 5th depths, combines at Main Central Vertical Universal Harmonizing Energy in umbilicus [TII-4]. Opening SEL 15 helps directly the Deep Body Function Energy and consequently the Heart. It also  removes blocks to the descending energy and prevents it from stagnating in the chest or head areas. SEL 15 also maps onto the 5th-depth little finger [SHII-41].

ПК 7 (големия пръст на крака) Съвършенство, Победа

7 is the ruler of Fifth Depth and SEL  7 is the last step in the harmonizing sequence for the Heart. It resides at the big toe where Liver becomes Spleen Function Energy. Thus, holding SEL 7, you help both Spleen and Liver which in turn allow for effortless transformation of the five-element energy from Wood/Liver to Fire/Heart to Earth/Spleen. The big toe corresponds to the 5-depth little finger through the finger-toe relationships.  

7 Хармонизиращи стъпки

We begin by holding SEL 11 together with SEL 17 to exhale and let go of our burdens while reaching deep into our intuition. Then, we  move onto SEL 22, the master key for the inhaling energy. We accept things as they are and begin to “be happy and content wherever we are”. Now, we are ready to find nourishment and laughter in life, SELs 14 and SEL 15. Next, SEL 1 reminds us of our ONE-ness in the midst of the apparent separation of the manifested world. After all, we are spirit manifesting in matter, SEL 5. As our fears begin to dissipate, we discover that we do not have to do anything in order to be perfect, SEL 7. We are and have always been perfect!

Seven Perfect Steps.

Let go of all the burdens
And hear the Voice inside.
Accept all things as they are
And find your Source
Of Nourishment and joy.
Go back to oneness
Where fear does not exist
And you are the perfect Self
You were created to be.