По-долу са изброени различни начини, по които човек може да си помогне да разчисти напрежение или задръстване породено от смесването на потока на Изтощението с този на Диагоналната Енергия – Посредника.

1ви Начин (SH1, стр. 19; TH, стр. 53 )

Този начин е най-удобен в седящо положение. Всички стъпки се държат едновременно.

Лява Поредица

 • Коленете допрени едно до друго (разчиства низходящата енергия)
 • Ляв палец върху нокътя на десния безимен пръст. (разчиства енергийния застой в областта на гърдите)
 • Дясна ръка върху лявото рамо.(разчиства възходящата енергия)

Дясна Поредица

 • Коленете допрени едно до друго
 • Десен палец върху нокътя на левия безимен пръст.
 • Лява ръка върху дясното рамо.

2-ри Начин (T1, стр. 48)

Този начин е удобен да се прилага в легнало положение. Всички стъпки се държат едновременно.

Лява Поредица

 • Десният крак ПК 6 сгънат да допира лявото коляно ПК .
 • Ляв палец върху нокътя на десния безимен пръст.
 • Дясна ръка върху ляв ПК 3.

Дясна Поредица

 • Левият крак ПК 6 сгънат да допира дясното коляно ПК .
 • Десен палец върху нокътя на левия безимен пръст.
 • Лява ръка върху десен ПК 3.

Алтернативни поредици

 • ПК в19* заедно с противоположния ПК в1*. Странат се определя от ПК в19*.

*Забележка. ПК в1 и в19 се намират на височина равна на ширина на ръката над съответните ПК 1 и 19. Тази височина е индивидуална за отделните хора и зависи от размера им.