Лява и Дясна Диагонална Хармонизираща Енергия (Посредника)

Пътят на Посредника

Ако човек заеме стойката на Витрувианския Човек на Леонардо да Винчи, с разперени встрани ръце и крака, енергийният поток на Посредника следва формата на елегантно завързана панделка.

Левият Посредник започва от горната част на лявата лопатка в околността на Предпазен Ключ 3. От там той се изкачва по лявата ръка от външната(латерална) страна, заобикаля лявото кутре и слиза то вътрешнатат (медиална) страна през Предпазен Ключ 19.

На гърдите потока минава през третото ребро гръдния кош, заобикаля кръста отдясно и слиза на опашната кост. Там той се спуска по външната (латерална) страна на левия крак през ПК 8 до стъпалото, което обикаля през безименния пръст на крака и се издига по вътрешната част на крака през ПК 1.

При опашката, Левият Посредник се появява отзад на гърба и се изкачва от дясната страна на гръбначния стълб. Минава през десния ПК 3 и продължава да се изкачва този път по дясната ръка. Заобикаля дясната ръка през палеца и слиза през десния ПК 19 към гърдите. На гърдите, той отново минава през третото ребро на гръдния кош, този път обаче заобикаляйки кръста от ляво. През опашната кост се спуска по десния крак, където свършва в областта на десния ПК 8.

Пътят на Дясната Диагонална Хармонизираща Енергия (Десния Посредник) е огледално разположен на Левия.

По пътя си,  Посредника пресича тялото по два пъти при третото ребро на гръдния кош (ПК 13) и при опашната кост. Така също минава през двете ръце и стъпалото на съответната страна.

Функция

Японското наименование на Посредника, Изанаги и Изанами, е показателно за това, как Джиро Мурай е възприемал функцията на Посредника. Според легендата, Изанаги (левият Посредник) и Изанами (десният Посредник) са двете божествени същества, на което е било зададено да създадат първата земя (манифестираното тяло). Диагоналната Енергия (Посредника) представлява принципа на активност, чрез който енергийният план зададен от Троицата (Основната Централна и Левия и Десния Отговорник) се манифестира на материално ниво. При тази манифестация, 12-кратната Телесна Енергия започва да циркулира, както и всички други 144,000 телесни енергии.

“Това бидейки потока на Посредника, ако не се намира в хармония ще доведе до нарушена циркулация на телесните енергии.” (Т1, стр, 52)

Дълготрайни негативни емоции са разрушителни за енергийната хармония. Всяко едно от петте най-нисши нива на манифестация се свързва с едно такова отношение, което при наличието си пречи на функцията на нивото. Тъй като Посредника отговаря за хармонията на всяко ниво, едно такова отношение директно пречи на Посредника да хармонизира нивото, което води до проявата на болестни симптоми. Например, тревогата е отношението свързано с Първо Ниво на манифестация и пречи на Посредника да хармонизира нивото като води до симптоми по повърхността на кожата. Подобно тъга, гняв, страх, и престараване пречат на Посредника да хармонизира съответно Второ, Трето, Четвърто и Пето Ниво.

Взаимоотношения

Линия на Гърдите

Посредника пресича двукратно през третото ребро на гръдния кош между ПК 13, където са намира Линията на Гърдите. Поредици, които разчистват тази линия неизменно помагат също за хармоничната циркулация на Посредника.  Също така Първата Корекция едновременно възстановява връзката на Посредника с Основната Централна Вертикална Енергия, разчиства линията на гърдите и помага за хармонизирането на 1-во и 2-ро Ниво.

ПК 10

Предпазен Ключ 10 се отнася към възходящото качество на линията на Гърдите поради местоположението си отзад на гърба. Чрез тази си връзка с линията на гърдите ПК 10 също има тясна връзка и с Диагоналната Хармонизираща Енергия – Посредника. Десйствително, в случаи когато когато се работи върху хармонизирането на посредника, поредицата от 9 стъпки дадена за разчистване на размесването му с потока на Изтощението (Т1, стр. 53) може да се редува с хармонизиращата поредица за отваряна не ПК 10.

ПК 17, 18 и 19

Всички 26 двойки Предпазни Ключове са породени от циркулацията на Главната Странична Енергия – Отговорника, но три от тези ПК се намират в последствие по трасето на Диагоналната Енергия – Посредника. Предпазни Ключове 17, 18 и 19 се намират на китката, основанта на дланта и лакьтя, съответно, и са директно по траекторията на потока на Посредника. В резултата на положението си, тези ПК имат пряка връзка с Посредника и могат да бъдат използвани за хармонизирането му. Поредицата за отваряне на ПК 16-17-18-19 директно помага за хармонизацията не само на Посредника но и за потокна на Отговорника (тъй като са свързани с линията на таза) и този на Жлъчката (поради страничното си положение).

Хармонизация на Посредника