Основна Централна Вертикална Универсална Хармонизираща Енергия

На физическото ниво, Основната Централна Енергия се манифестира в гръбначният мозък (лат. medulla spinalis). Като нашия Източник, тя е винаги е потребна и полезна във всякакви ситуации.

И тъй като причината и следствието никога не се намират на едно и също място, Овалната форма на Основната Централна Енергия позволява да се проследят причините и следствията. Ако ефектът (симптом) се проявява отпред, причината (енергийния застой) трябва да се намира отзад. Ако пък ефектът е отзад, тогава трябва да се хармонизира енергията отпред.

Хармонизираща Поредица за Самопомощ

Сложете Дясната ръка (ДР) на главата, Лявата (ЛР) между веждите. Преместете последователно ЛР на върха на носа, на средата на гръдната кост (стернума), в основата на стернума и накрая върху пубисната кост. Поставете ДР на опашната кост [SH1, p. 15] .

Забележка: Редът на ръцете активира номерологично вибрациите на числата 1 до 7

  • Глава 1
  • Между очите: 2 (20 = 2 + 0)
  • Върха на носа: 3 (21 = 2 + 1)
  • Средата на стернума: 4 (13 = 1 + 3)
  • Основата на стернума: 5 (14 = 1 +4)
  • Пубисната кост: 6 (15 = 1 + 5)
  • Опашната кост: 7 (25 = 2 + 5)

Хармонизираща поредица с посока

Седи се от дясно. Всички положения на ръцете са по централната гръбначна линия между отбелязаните Предпазни Ключове (ПК)

Започва се с дясната ръка (Д) в основата на стернума и лявата ръка (Л) върху гръбнака на нивото на ПК 9 (гръбначен прешлен 7). Лявата ръка след това се мести последователно върху нивото на ПК 10, 3, 11 и 12. Докато Л е върху ПК 12 дясната тогава се мести върху опашната кост (ПК 25). След това лявата се поставя последователна върху гръбнака на нивото на ПК 23, ПК 4, отпред между очите ПК 20 и завършва на пубисната кост (ПК 15). Цялата поредица се състои от 10 положения на ръцете.

Потокът на енергията по дясната длан сочи от пръстите към китката, докато потокът в лявата длан е противополжен: от китката към пръстите. Хармонициращата сила на поредицата дадена по-горе може да се увеличи в голяма степен ако посоката не енергията в дланите на практикуващия се нагласи да съвпада с тази указана от  Мери Бурместер в тетрадите ѝ от 79 година [T79, p. 9]. Например, в първото положение пръстите на дясната ръка върху основата на стернума да сочат към главата, а пръстите на лявата ръка върху гръбначен прешлен 7 (ПК 9) сочат към таза.

  ПоложениеОсвобождава напрежение в помощ на
1.Д
Л
Основата на стернума
ПК 9 по гръбнака
уравновесяване на апетита
2.ЛПК 10 по гръбнакауравновесяване на апетита
3.ЛПК 3 по гръбнакауравновесяване на апетита
4.ЛПК 11 по гръбнака
5.ЛПК 12 по гръбнака
6.ДОпашка (основа на гръбнака)разчиства стомашната област,
напрежение в очите,
циркулацията в стъпалата
7.ЛПК 23 по гръбнакаразчиства стомашната област
8.ЛОснова на черепа
(върха на гръбнака)
разчиства напрежение в очите
9.ЛМежду веждите
10. ЛПубисациркулация в стъпалата