Основна Централна Вертикална Универсална Хармонизираща Енергия

Нашият Извор на Живота, Основната Централна Енергия е свързана с шестото ниво на манифестация.  Тя е Единният Източник на всички други енергии на тялото като ги храни, поддържа и винаги е подходяща във всякакви ситуации. “Ние сме в хармония дотолкова доколкото е в хармония енергийният прилив от този източник”  казва Мери Бурмейстер [SH1, p. 15]Основната Централна Енергия е Единият поток, който хармонизира всички останали.

Основната Централна Вертикална Хармонизираща Енергия следва овална форма, която се върти постоянно като слиза по предната страна на тялото и се изкачва отзад. Тя свързва горе и долу, отпред и отзад. Отпред надолу –  издишване и прочистване на енергийния застой над кръста. Отзад нагоре – вдишване и прочистване на застоя под кръста.

Главна Лява и Дясна Вертикална Универсална Хармонизираща Енергия (Странична)

Главната Лява и Дясна Вертикална Хармонзираща Енергия (Странична) отговаря за съответната страна на тялото. Тя също следва овална форма, като започва  от вътрешната страна на коляното на съответната страна, слиза надолу отпред по крака, а отзад се издига нагоре. В областта на слабините отстрани, Страничната енергия навлиза в ново вибрационно ниво. Пет такива циркулации изграждат пет нива на манифестация.

По трасето на Страничната енергия във всяко едно от петте нива се намират 26 двойки енергийни възли или Енергиийни Ключове (ЕК). Те са сферични с големината на човешка длан и имат за задача да предотвратяват разпространението на разхармонизация на енергията.  Ако енергийният поток е в пълна хармония всички ЕК са отворени и енергията циркулира безпрепятсвено. Ако някъде хармонията се наруши, съответните Енергийни Ключове се затварят за да предотвратят по-нататъшна разхармонизация по тялото.

В областта на затворен ЕК обикновено се усеща болка, физическо неудобство или напрежение. Чрез леко поставяне на ръце (пръсти, длани или дори стъпала) в областта на затворен ЕК той може да се отвори и енергийната циркулация да се възстанови. Ако причината за проблема не е отсранена, обаче, Енергиийният Ключ отново ще се затвори и болезнените симптоми се завръщат.  Поради тази причина, за да се премахне блокирането на енергията за постоянно е необходимо да се премахне оригиналната причина за дадено болестно състояние, а не просто да се третират отделните симптоми.

Лява и Дясна Диагонална Хармонизираща Енергия (Диагонална)

Лявата и Дясната Диагонална Хармонизираща Енергия (Диагонална) съгласува двете страни като посредничимежду тях  и ги хармонизира във всеки един момент с Основната Централна Енергия.  Диагоналната енерия, като манифестация на принципа на златната среда, поддържа равновесието между ляво и дясно, горе и долу, твърде много и недостатъчно.

Тя започва в горната част на лопатката, в областта на Енергиен Ключ 3, и пресича няколкократно тялото като минава отпред и отзад, по ръцете и краката. Диагоналната енергия завършва от външната страна на коляното, в областта на ЕК 8, на противополжната страна, от която е започнала.

Въпреки че 26-те двойки Енергийни Ключове произтичат от циркулацията на Отговорника, три от тях не се намират по трасето му. ЕК 17, 18, и 19 се намират по ръцете (китката, дланта и лакътя), което представлява трасето на Посредника.

Хармоничната циркулация на Страничната енергия е изключително важна (SH1, стр. 18). Каквито и да е препятствия по трасето ѝ неизменно водят до липса на хармония и в крайна сметка на болести в тялото (Т1, стр. 52).  Хармонизирането на Диагоналната енергия е винаги подходящо и особено полезно в случаите на умора в която и да е област на тялото.