Помогни си сам (Познай себе си)

Истината е, че всеки един от нас има силата да отхвърли всякакво страдание и да познае пълен МИР и Единство – да бъде съвършено творение на пълна хармония – действително ДА  ПОЗНАЕ СЕБЕ СИ (ДА СИ ПОМОГНЕ.)“, Мери Бурмайстер