Да учиш е просто да си спомняш

Потъналото в забвение от хилядолетия изкуство е преоткрито от Джиро Мурай в Япония в началото на ХХ век. Мурай го нарича Jin Shin Jyutsu или “Изкуството на Твореца чрез състрадателния човек”. През 50-те години, неговата ученичка Мери Бурмайстер го донася в Съединените Щати, откъдето то се разпространява по света. В последващите години Мери осъществява мост между Изтока и Запада като превежда термините на англиийски и свързва източното изкуство със западните философски традиции. В продължение на няколко десетилетия Мери учи, помага и демонстрира същността на изкуството, което тя нарича “Изкуството да познаеш себе си (да си помогнеш сам)”.

Познай себе си

Истината е, че всеки един от нас има силата да отхвърли всякакво страдание и да познае пълен МИР и Единство – да бъде съвършено творение на пълна хармония – действително ДА  ПОЗНАЕ СЕБЕ СИ (ДА СИ ПОМОГНЕ САМ.)”, Мери Бурмайстер

Основният принцип в Jin Shin Jyutsu е много прост. Като се опитваме да живеем по начин несъответстващ на истинската ни същност, ние нарушаваме изначално дадената ни хармония и това се проявява в различни болестни симптоми. За да се върнем към равновесно (здраво) състояние единственото, което се изисква от нас, е да се спрем и умирим и първоначалното състояние на хармония ще се възстанови от само себе си. Чрез Jin Shin Jyutsu ние си възвръщаме усещането за мир, спокойствие и единство на Мирозданието.  Времето губи значение: няма минало нито бъдеще, а само СЕГА, който е и единственият миг даден ни да го живеем. 

Източник на всички останали, Основната Централна Вертикална Хармонизираща Енергия следва овална форма като циркулира постоянно надолу по предната страна на тялото и се изкачва отзад. Тя подхранва и поддържа циркулацията на всички останали енергии в тялото. От нея произтичат Главната Странична Енергия, Диагоналната Енергия, 12-кратната Телесна Енергия и всички останали (144,000) енергии. Нарушена енергийна циркулация  където и да е по тялото води до твърде много енергия (болка) или недостатъчно енергия (изтръпване) в съответните области. Като поставим леко ръце  (пръсти, длани) върху определени места по тялото, енергийният поток се стимулира, което води до естествено възстановяване на хармоничната циркулация.

Изпитвайте писанията

Най-ефективният (и вероятно единствен!) начин да се познае изкуството е да се изпита директно.

Main Central Self Help

Сложете дясната си ръка отгоре на главата, а лявата  между веждите. Без да упражнявате какъвто и да е натиск, дръжте ръцете си в това положение докато се усети ритмично пулсиране в двете ръце. Обикновено това става до 3-5 минути, но може да отнеме и повече. След това преместете лявата си ръка на върха на носа и дръжте така докато усетите отново хармонична пулсация. Повторете процедурата като местите лявата ръка в средата на гърдите, в основата на гръдния кош  и върху средата на пубисната кост. Завършете като преместите дясната ръка отзад върху опашната кост. Това е поредицата за хармонизиране (самопомощ) на Основната Централна Вертикална Енергия. Добре дошли сред редиците на практикуващите Jin Shin Jyutsu!

Приложете хармонизацията на Основната Централна Вертикална Енергия в продължение на седем последователни дни. Усещате ли разлика?

Да дадеш и получиш е наистина едно и също

Изкуството може да се прилага както върху себе си така и върху други хора. Във всички случаи, и независимо от това дали някой го прилага или “получава”, всички участници взаимно си помагат и се лекуват. В момента, в който един човек положи ръцете си върху друг, енергийният поток и на двамата участници се хармонизира. Да дадеш и да получиш е действително един и същ процес на взаимно изцеление (хармонизиране).

Важно е да се отбележи, че при енергийния процес никаква индивидуална енергия не се предава между участниците. При поставяне на ръцете, Универсална енергия, която не принадлежи на нито един от двамата, е тази, която отговаря за хармонизирането. Така се издигаме над ограничения и недоимък и добиваме достъп до Източник на безкрайно богатство.

За ефективно практикуване на изкуството върху други хора е важно да се вземе поне един  официално одобрен Jin Shin Jyutsu ® 5-дневен Семинар. В него се преподават основните принципи на Jin Shin Jyutsu заедно с хармонизиращите поредици за различни ситуации и указанията за прилаганети им върху други хора. Въпреки че изкуството не е свързано с общи противопоказания, обикновено то не се прилага върху друг човек за повече от един час. Също така няма голяма полза да се прилага по-често от веднъж на 8 часа. При малки деца или остри заблявания, препоръчаното времетраене е не повече от 20 минути или дори по-малко.

Като самопомощ обаче прилагането на изкуството няма абсолютно никакви ограничения или противопоказания. В тези случаи човек просто може да си постави ръцете върху себе си, или да си държи пръстите, за неограничено време дотолкова доколкото е приятно.

… и недейте се съобразява с тоя век, а се преобразявайте чрез обновения ваш ум…

Изкуството не може да замени лекарската експертиза. Наивно е, и вероятно вредно, да се прекратяват предписаните лекарства без лекарско одобрение. В случаи на болести ние просто прилагаме изкуството в добава към вече установеното лечение. Като изпитваме Jin Shin Jyutsu все повече, самочувствието ни се подобрява и болките намаляват. Яснота и спокойствие настъпват в мисленето и действията ни. Умът ни се обновява, тялото го последва и ние преоткриваме нови древни начини как да бъдем в този свят без да сме от него. Спираме постоянно да гоним безразборни цели и откриваме, че щастието винаги ни е било дадено да е с нас.

На добър път и приятни сънища!…