Какво НЕ е

Това не е опит да се пренапише учебния материал преподаван в официално установените Jin Shin Jyutsu семинари. Също така целта ми не е да повтарям дадената информация от Мери Бурмейстер  в нейните книги и тетрадки. Когато съм ги използвала, думите ѝ са дадени в курсив и заградени в кавички и към тях съм добавила връзка към съответната библиография. Нямам никакъв финансов интерес от разпространението на дадената тук информация, нито пък съм свързана с хора, които имат такъв интерес. Не практикувам нито преподавам изкуството за пари.

Какво Е

Причината за създаването на този сайт е двойна. Първо, имах нужда да събера на едно лесно достъпно място всичко, което съм научила и изпитала при практикуването на Jin Shin Jyutsu. Поради естеството си уеб сайт предоставя лесно таква възможност! И второ, беше мое желание да споделя информацията , която съм събрала от семинари, собствен опит и дискусии с учителите ми. Също така съм включила и моите “А-ХА” озарения, до които съм стигнала в процеса на изучаването и прилагането на изкуството.  Тези озарения са главно свързани с взаимовръзките съществуващи сред даденото из учебниците на Мери Бурмайстер. Всичко публикувано на този сайт, което не е директно дадено от Мери Бурмайстер,  е потвърдено поне от два независими източника, като внимателно съм изключила непотвърдени наблюдения или лични мнения.

Благодарности

Положила съм всякакво усилие да представя информацията вярно и отговорно. Голяма и искрена благодарност към всички, които вървят отпреде и осветяват пътя ни! Всичко вярно и полезно публикувано тук се дължи на  учителите ми. Ако има грешки – те са изцяло мои.